روپوش پزشکی خرید زانوبند زانوبند کمربند طبی خرید کمربند طبی گردنبند طبی خرید گردنبند طبی مچ بند طبی زانوبند زاپیامکس کمربند پلاتینر درمان سریع دیسک کمر دیسک کمر درمان دیسک کمر خرید کمربند دیسک کمر تاندونک تیلاکس پرو لباس رستورانی روپوش پزشکی خرید زانوبند زانوبند کمربند طبی خرید کمربند طبی گردنبند طبی خرید گردنبند طبی مچ بند طبی زانوبند زاپیامکس کمربند پلاتینر درمان سریع دیسک کمر دیسک کمر درمان دیسک کمر خرید کمربند دیسک کمر تاندونک تیلاکس پرو لباس رستورانی

مشخصه های کوپلینگ

Table of Contents

مشخصه های کوپلینگ 4

پس از تعیین شرایط عملکرد سیستم ، می بایست ضمن مقایسه مشخصه های کوپلینگ با شرایط عملکرد ، بهترین کوپلینگ را انتخاب نمود و مشخصه های هر کوپلینگ عبارتند از :

1-     ظرفیت انتقال گشتاور ( Torque capcity     )

2-      حداقل و حداکثر قطر سوراخ کوپلینگ ( Bore size     )

3-      طریقه نصب (Type   f mounting     )

4-      نامیزانی مجاز ( Permissiable misalignment     )

5-      محدوده حداکثر سرعت مجاز ( Maximum speed range     )

6-      انعطاف پذیری جسم ( Material fle       ility     )

و قابلیت کار در محیطهای گرم روغنی و صلبیت پیچشی کافی.

, , , , , , , , , ,
روپوش پزشکی خرید زانوبند زانوبند کمربند طبی خرید کمربند طبی گردنبند طبی خرید گردنبند طبی مچ بند طبی زانوبند زاپیامکس کمربند پلاتینر درمان سریع دیسک کمر دیسک کمر درمان دیسک کمر خرید کمربند دیسک کمر تاندونک تیلاکس پرو لباس رستورانی
پیمایش به بالا