کوپلینگ

Table of Contents

کوپلینگ چیست؟

کوپلینگ (به انگلیسی: Coupling) قطعه‌ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می‌شود. یکی از موارد استفاده آن در راه آهن است، هنگامی که می‌خواهند دو ریل را را بیکدیگر متصل کنند.

کوپلینگ ها اجزایی از ماشین هستند که حرکت و توان را از انتهای یک محور دریافت و به محور دیگر منتقل می کنند. در کوپلینگ ها قطع ارتباط بین محور محرک و متحرک وجود  ندارد.  

 : SRB SERIES

2015-11-01 14-34-34

:  SOH SERIES

SOH SERIES

: SJC SERIES

SJC SERIES

: SFC SERIES

SFC SERIES

:  SCJ SERIES

SCJ SERIES

: SRG SERIES

SRG SERIES

: SHR SERIES

SHR SERIES

:  SHD SERIES

SHD SERIES

:  SD SERIES

Sungil Coupling -line harekat

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا