سروو موتور چیست؟

Table of Contents

سروو موتور چیست؟

سرو موتور يك دستگاه كوچكي است كه يك محور  خروجي دارد. اين محور قادر است تا در يك موقعيت و زاويه اي خاص با ارسال سيگنال قرار گيرد. در واقع چگونگي حركت و موقعيت هاي زاويه اي اين محور خروجي توسط دسته اي از سيگنالها كه براي سيم كنترل آن تعريف مي شودكنترل مي شود. براي طول مدت زمانيكه يك سيگنال فعال بوده و يك پالس برروي خط ورودي آن قرار دارد اين محور خروجي در موقعيت خاص زاويه اي كه مختص آن سيگنال است قرار مي گيرد و با تغيير سيگنال موقعيت  زاويه اي تغيير مي كند..

در کاربردهاي مـدرن، واژه سرو يا مکانيــسم سرو به يک سيستم کنـترلي فيدبک دارمحدود مي شود. يک سيستم کنترلي فيدبک، سيـستم کنـترلي است که به نگهـداشتن يک رابطه مفروض بين يک کميت کنـترل شده و يک کميـت مرجع ، با مقايسه توابع آنها و اسـتفاده از اختلاف به عنوان وسيله کنترل منجر مي شود.

سيستم کنـترلي فيدبک الکتريکي ، عموما براي کار به انرژي الکتـريکي تکيه مي کند . مشخصـات مهمي که معمولا براي چنين کنترلي مورد نياز است ، عبارتند از:

*پاسخ سریع

*دقت بالا

*کنترل بدون مراقبت

*کارکرد از راه دور

  نياز هاي چنين کنترلي عبارتست از :

*وسیله آشکار سازی خطا

*تقویت کننده

*وسیله تصحیح خطا

سرو موتورهـا به سرعـت به سيگنال خطا پاسخ مي دهنـد و سريعا به بار، شتاب مي دهنـد. نسبت گشتاور به اينرسي يک جنبه بسيار مهم يک سرو مـوتور است،  زيرا  موتور با اين فاکتور شتاب مي گيرد.

 مشخصات اصلي که در هر سرو موتور ديده مي شود عبارتست از :

*گشتاور خروجي موتور بايد متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد .

*جهت گشتاور سرو موتور بايد به پلاريته لحظه اي ولتاژ  کنترل بستگي داشته باشد.

کاربردهای سرو موتور :

در عمل سرو موتورها علاوه بر دستگاههای CNC در صنايع روباتيك وتوليدات صنعتي مانند موتورهاي كنترل كننده هواپيماها كنترل موقعيت سطوح در آسانسورها و… كاربرد وسيعي دارند .

 

مزایای سروو موتور :

با استفاده از سرو موتور در سیستمهای روباتیک ، خطوط صنعتی تولید، ماشینهای سی ان سی و …

به قابلیتهای زیر دست خواهید یافت:

* تنظیمات مختلف بار از قبیل اینرسی بار ، بهره سرعت و سایر پارامترها بصورت خودکار

*  عملکرد بدون لرزش در حال توقف به دلیل سیستم کنترل پیشرفته درایو

* امکان ارتباط با تجهیزات جانبی برای مثال با کنترلر یا رابط انسان ماشین از طریق پورت

*تنظیم پارامترها و نمایش وضعیت بررسی درایو

*کنترل موقعیت ، سرعت و گشتاور با یک درایو

*عملکرد بدون لرزش در حال توقف به دلیل سیستم کنترل پیشرفته درایو

*استفاده از انکودر های مطلق و تشخیص موقعیت جاری موتور در هر لحظه

*قابلیت انتخاب شیب راه اندازی و توقف به صورت خطی

*  امکان تغییر جهت گردش موتور بدون نیاز به تعویض در سیم بندی موتور

*انتخاب نسبت گیربکسهای الکترونیکی مختلف از طریق ورودیها

*و قابلیت جبران لقی ناشی از خطای قطعات مکانیکی

بازار نماینده فروش سرو موتورهای Delta و Estun میباشد.

 

 

 

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا