بلبرینگ های قفلی

Table of Contents

بلبرینگ های قفلی

Z
CSK 8 M KK 8 8X22X9
CSK 12 M KK 12 12X32X 10
CSK 15 M KK 15 15X35X11
CSK 17 M KK 17 17X40X12
CSK 20 M KK 20 20X47X14
CSK 25 M KK 25 25X52X15
CSK 30 M KK 30 30X62X16
CSK 35 M KK 35 35 X 72X17
CSK 40 M KK 40 40X80X22
KAMASIZ KEÇELİ
CSK 20 M 2RS 20 X 47 X 19
CSK 25 M 2RS KK 25 2RS 25 X 52 X 20
CSK 30 M 2RS KK 30 2RS 30X62X21
CSK 35 M 2RS KK 35 2RS 35 X 72 X 22
İÇTEN KAMALI
CSK 15 P KK 15 15X35X 11
CSK 17 P KK 17 17X40X12
CSK 20 P KK20 20X47X14
CSK 25 P KK 25 25X52X 15
CSK 30 P KK 30 30 X 62 X 16
CSK 35 P KK 35 35 X 72X17
CSK 40 P KK 40 40X80X 22
İÇ VE DIŞ KAMALI
CSK 17 PP 17X40X12
CSK 20 PP 20X47X14
CSK 25 PP 25X52X15
CSK 30 PP 30 X 62 X 16
CSK 35 PP 35 X 72X17
CSK 40 PP 40X80X22
KAMALI MASURA 6200 SERİSİ
AS 6 NSS 6 6X19X6
AS 8 NSS8 8X24X8
AS 10 NSS 10 10X30X9
AS 12 NSS 12 12X32X10
AS 15 NSS 15 15X35X11
AS 20 NSS 20 20X47X14
AS 25 NSS 25 25 X 52 X 15
AS 30 NSS 30 30X 62 X 16
AS 35 NSS 35 35 X 72 X 17
AS 40 NSS 40 40X80X 18
AS 45 NSS 45 45X85X 19
AS 50 NSS 50 50 X 90 X 20
AS 55 NSS 55 55X 100X21
AS 60 NSS 60 60X110X22
KAMALI MASURA 6300 SERİSİ
ASNU 8 NFS 8
ASNU 12 NFS 12 12 X 35 X 13
ASNU 15 NFS 15 15X42X18
ASNU 17 NFS 17 17 X 47 X 19
ASNU 20 NFS 20 20 X 52 X 21
ASNU 25 NFS 25 25X62X24
ASNU30 NFS 30 30 X 72 X 27
ASNU 35 NFS 35 35X80X31
ASNU40 NFS 40 40 X 90 X 33
ASNU45 NFS 45 45 X 100 X 36
ASNU 50 NFS 50 50 X 110X40
ASNU60 NFS 60 60X130X46
ASNU 70 NFS 70 70X150X51
BİLYALI VE MASURALI 5900 SERİSİ
ÖLÇÜLER
GFK20 20 X 37 X 23
GFK 25 25 X 42 X 23
GFK30 30X47X23
GFK 35 35 X 55 X 27
GFK 40 40 X 62 X 30
GFK 45 45X68X30
GFK 50 50X72X30
NF12 12X37X20
NF15 15X47X30
NF 20 20 X 62 X 36
NF 25 25X80X40
NF 30 30X90X48
NF 35 35X100X53
NF40 40X110X63
NF 45 45 X 120 X 63
NF 50 50 X 130 X 80
BİLYALI VE MASURALI AĞIR TİP
GFR 15 15X68X28
GFR20 20 X 75 X 34
GFR 25 25 X 90 X 35
GFR 30 30X100X43
GFR 35 35X110X45
GFR 40 40 X 125 X 53
GFR 45 45X130X53
GFR 50 50 X 150X64
GFR 60 60X170 X 78
BİLYALI VE MASURALI AĞIR TİP NFR15 15X47X30
NFR20 20X62X36
NFR25 25 X 80 X 40
NFR30 30X90X48
NFR35 35X100X53
NFR40 40X110X63
NFR45 45X120X63
NFR50 50 X 130X80
TEK YÖNLÜ KAFES TİPLER
DC 2222 G 22.22×38.88×10
DC 2776 27.76×44.42×13.5
DC 3034 30.34×47.00×13.5
DC 3175(3C) 31,75 x 48,41 x 13,5
DC 3809 A 38,09 x 54,75x 16
DC 4127(3C) 41.27X57.93X13.5
DC 4445 A 44,45X61,11X16
DC 4972(4C) 49,72X66.38X13,5
DC 5476 A 54,76 X 71,42X16
DC 5476A(4C) 54.76 X 71,42 X 16
DC 5476B(4C) 54,76 X 71,42 X 21
DC 5476 C(4C) 54,76X71,42X25,4
DC 5776 A 57,76 X 74,42X16
DC 7221(5C) 72.21 X 88,87X13,5
DC 7221B 72.21 X 88.87 X 21
DC 7221B(5C) 72,21X88,87X21
DC 7969 C (5C) 79.69X96,35X25.4
DC 8334 C 83,34 X100,00X25,4
DC 85776C17C 85,776 x 104,776 x 25,4
DC 8729A 87.29 x 103,96 x 16
DC 9334B 5C 93,34 x 110,00 x 21
DC 10323 A(5C) 103.23X119.89X16
DC 11739A (6C) 117,3 X 136,3 X15,6
DC12388C(11C) 123,88 X142,88X25.4

, , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا