کوپلینگ
دسامبر31

کوپلینگ

کوپلینگ چیست؟ کوپلینگ (به انگلیسی: Coupling) قطعه‌ای است که برای اتصال دو شفت به یکدیگر استفاده می‌شود. یکی از موارد استفاده آن در راه آهن است، هنگامی که می‌خواهند دو ریل را را بیکدیگر متصل کنند. کوپلینگ ها اجزایی از ماشین هستند که حرکت و توان را از انتهای یک محور دریافت و به محور دیگر منتقل می کنند. در کوپلینگ ها قطع ارتباط بین محور محرک و متحرک وجود  ندارد.    : SRB SERIES :  SOH SERIES : SJC SERIES : SFC SERIES :  SCJ SERIES : SRG SERIES : SHR SERIES :  SHD SERIES :  SD...

ادامه مطلب
مشخصه های کوپلینگ
دسامبر31

مشخصه های کوپلینگ

مشخصه های کوپلینگ  پس از تعیین شرایط عملکرد سیستم ، می بایست ضمن مقایسه مشخصه های کوپلینگ با شرایط عملکرد ، بهترین کوپلینگ را انتخاب نمود و مشخصه های هر کوپلینگ عبارتند از : 1-     ظرفیت انتقال گشتاور ( Torque capcity     ) 2-      حداقل و حداکثر قطر سوراخ کوپلینگ ( Bore size     ) 3-      طریقه نصب (Type   f mounting     ) 4-      نامیزانی مجاز ( Permissiable misalignment     ) 5-      محدوده حداکثر سرعت مجاز ( Maximum speed range     ) 6-      انعطاف پذیری جسم ( Material fle       ility     ) و قابلیت کار در محیطهای گرم روغنی و صلبیت پیچشی...

ادامه مطلب