بلبرینگ های قفلی
دسامبر31

بلبرینگ های قفلی

بلبرینگ های قفلی بلبرینگ های قفلی Z CSK 8 M KK 8 8X22X9 CSK 12 M KK 12 12X32X 10 CSK 15 M KK 15 15X35X11 CSK 17 M KK 17 17X40X12 CSK 20 M KK 20 20X47X14 CSK 25 M KK 25 25X52X15 CSK 30 M KK 30 30X62X16 CSK 35 M KK 35 35 X 72X17 CSK 40 M KK 40 40X80X22 KAMASIZ KEÇELİ CSK 20 M 2RS 20 X 47 X 19 CSK 25 M 2RS KK 25 2RS 25 X 52 X 20 CSK 30 M 2RS KK 30 2RS 30X62X21 CSK 35 M 2RS KK 35 2RS 35 X 72 X 22 İÇTEN KAMALI CSK 15 P KK 15 15X35X 11 CSK 17 P KK 17 17X40X12 CSK 20 P KK20 20X47X14 CSK 25 P KK 25 25X52X 15 CSK 30 P KK 30 30 X 62 X 16 CSK 35 P KK 35 35 X 72X17 CSK 40 P KK 40 40X80X 22 İÇ VE DIŞ KAMALI CSK 17 PP 17X40X12 CSK 20 PP 20X47X14 CSK 25 PP 25X52X15 CSK 30 PP 30 X 62 X 16 CSK 35 PP 35 X 72X17 CSK 40 PP 40X80X22 KAMALI MASURA 6200 SERİSİ AS 6 NSS 6 6X19X6 AS 8 NSS8 8X24X8 AS 10 NSS 10 10X30X9 AS 12 NSS 12 12X32X10 AS 15 NSS 15 15X35X11 AS 20 NSS 20 20X47X14 AS 25 NSS 25 25 X 52 X 15 AS 30 NSS 30 30X 62 X 16 AS 35 NSS 35 35 X 72 X 17 AS 40 NSS 40 40X80X 18 AS 45 NSS 45 45X85X 19 AS 50 NSS 50 50 X 90 X 20 AS 55 NSS 55 55X 100X21 AS 60 NSS 60 60X110X22 KAMALI MASURA 6300 SERİSİ ASNU 8 NFS 8 ASNU 12 NFS 12 12 X 35 X 13 ASNU 15 NFS 15 15X42X18 ASNU 17 NFS 17 17 X 47 X 19 ASNU 20 NFS 20 20 X 52 X 21 ASNU 25 NFS 25 25X62X24 ASNU30 NFS 30 30 X 72 X 27 ASNU 35 NFS 35 35X80X31 ASNU40 NFS 40 40 X 90 X 33 ASNU45 NFS 45 45 X 100 X 36 ASNU 50 NFS 50 50 X 110X40 ASNU60 NFS 60 60X130X46 ASNU 70 NFS 70 70X150X51 BİLYALI VE MASURALI 5900 SERİSİ ÖLÇÜLER GFK20 20 X 37 X 23 GFK 25 25 X 42 X 23 GFK30 30X47X23 GFK 35 35 X 55 X 27 GFK 40 40 X 62 X 30 GFK 45 45X68X30 GFK 50 50X72X30 NF12 12X37X20 NF15 15X47X30 NF 20 20 X 62 X 36 NF 25 25X80X40 NF 30 30X90X48 NF 35 35X100X53 NF40 40X110X63 NF 45...

ادامه مطلب