انواع یاتاقان های ASAHI

انواع یاتاقان های ASAHI

انواع یاتاقان های ASAHI یاتاقان وسیله‌ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا بیشتر از دو قطعه را می‌دهد که به طور نمونه به صورت چرخش یا حرکت خطی است. یاتاقان‌ها می‌توانند به صورت گسترده‌ای بر طبق حرکتی که مجازند داشته باشند و یا براساس اصول کاریشان و همچنین جهت بارهای اعمالی… ادامه خواندن انواع یاتاقان های ASAHI

اسپیلاوایزر تیلاکس پرو تاندونک روپوش پزشکی لباس رستوران